תחומי פעילות

תכנון רכבות  

בקרה ותכנון תוואי מסילות רכב, מתן שרותים עבור חברות בנלאומיות.

.תאום ובקרה בין מתכננים

תכנון- תנועה, חניה ותחבורה

תכנון תנועה וחניה לתב"ע, שלד, מתאר, וכ'ו, תכנון הסדרי תנועה וחניה, חניונים, בקרת התנועה, בכל שלבי התכנון, הסדרי תנועה זמניים. בה"ת מוקדם.

מתן פתרונות בתחום תכנון תנועה וחניה בפרויקטים לשיקום ושדרוג מערכות תנועה קיימות, ייעוץ שוטף תכנון למשרדי ממשלה לחברות בנייה ציבוריות ופרטיות.

תכנון כבישים

תכנון כבישים תוכנית שלד, תוכנית אב, תוכנית מתאר, תב"ע תוכנית מתאר, תב"ע, קידום בוועדה מחוזית ובות"ל. תכנון מוקדם ותכנון מפורט של דרכים וכבישים עירוניים, ובין עירוניים, מעגלי תנועה וכיכרות, צמתים ומחלפים. מתכנן מוביל ופיקוח עליון.

 

ניהול, תיאום ותכנון ברמת מתכנן על לרבות תיאום רשויות, תשתיות, מכרזים ופיקוח.

תכנון ניקוז

תכנון מערכות לניקוז נגר עלי וניקוז תת"ק.

בקרה, תאום ותכנון 

בקרת תכנון ייעוץ לרשויות ולמשרדי ממשלה, בקרת על, פיתוח ורמת פיתוח, מתכננים עבור חב' בינלואמיות.

 

תאום תשתיות
11.jpg

הכנת תאום מערכות. תאום מערכת תת"ק.

חתכים לתאום, שילוב ותאום בין יועצים.

תכנון פיזי ופיתוח שטח

תכנון פיזי ופ"ש לשכונות מגורים, ישובים, ערים, מגרשי תעשייה ופרטיים.

בקרת על, פיתוח ורמת פיתוח.

סלילת כביש.jpg
מתן חוות דעת מומחה

מתן חוות דעת ומומחה לפרטיים ולבית משפט.