תחומי פעילות

תכנון רכבות  

בקרה ותכנון תוואי מסילות רכב, מתן שרותים עבור חברות בנלאומיות.

.תאום ובקרה בין מתכננים

תכנון- תנועה, חניה ותחבורה

תכנון תנועה וחניה לתב"ע, שלד, מתאר, וכ'ו, תכנון הסדרי תנועה וחניה, חניונים, בקרת התנועה, בכל שלבי התכנון, הסדרי תנועה זמניים. בה"ת מוקדם.

מתן פתרונות בתחום תכנון תנועה וחניה בפרויקטים לשיקום ושדרוג מערכות תנועה קיימות, ייעוץ שוטף תכנון למשרדי ממשלה לחברות בנייה ציבוריות ופרטיות.

תכנון כבישים

תכנון כבישים תוכנית שלד, תוכנית אב, תוכנית מתאר, תב"ע תוכנית מתאר, תב"ע, קידום בוועדה מחוזית ובות"ל. תכנון מוקדם ותכנון מפורט של דרכים וכבישים עירוניים, ובין עירוניים, מעגלי תנועה וכיכרות, צמתים ומחלפים. מתכנן מוביל ופיקוח עליון.

 

ניהול, תיאום ותכנון ברמת מתכנן על לרבות תיאום רשויות, תשתיות, מכרזים ופיקוח.

תכנון ניקוז

תכנון מערכות לניקוז נגר עלי,  ניקוז תת"ק.

בקרה, תאום ותכנון 

בקרת תכנון ייעוץ לרשויות ולמשרדי ממשלה, בקרת על, פיתוח ורמת פיתוח, מתכננים עבור חב' בינלואמיות.

 

תכנון פיזי ופיתוח שטח

תכנון פיזי ופ"ש לשכונות מגורים, ישובים, ערים,

מגרשי תעשיות ופרטיים. בקרת על, פיתוח ורמת פיתוח.

תאום תשתיות

הכנת תאום מערכות. תאום מערכת תת"ק.

חתכים לתאום, שילוב ותאום בין יועצים.

מתן חוות דעת מומחה

מתן חוות דעת ומומחה לבית משפט

 

 

כל הזכויות שמורות לארליך טל מהנדסים בע"מ, תכנון כבישים, תנועה ופיתוח.

 

מרכז: אלקטרה סיטי , רח' הרכבת 58 ת"א טל: 077-5363348, פקס: 1-53-77-5363348 | שפלה: רח' המעיין 4 בניין ליגד 2 ,מודיעין טל/פקס: 077-5363348|  

 לפניות במייל erlich.tal.eng@gmail.com

כתובת למשלוח דואר:  האלון 15 גבעון החדשה ת.ד 151 מיקוד 90901