image (1).png

פרויקטים

בעמוד זה תוכלו להתרשם ממגוון הפרויקטים שביצע משרדינו בתחומים שונים ברחבי הארץ ובהם תכנון מערכי תנועה בערים ויישובים שונים, כבישים, אזורי תעשייה, מבני ציבור, הסדרת תנועה ושיקום תשתיות ועוד.
אזורי ומתקני תעשייה 

Heading

א.ת אפרת-תכנון מפורט כבישים תנועה וחנייה ותאום תשתיות לכל א.ת אפרת

מרקם פיתוח אזורי תעשייה עמק שרה, דימונה, אלון תבור, דלתון, רמת גבריאל, קריית שמונה, ציפורית- בקרה למשרד התמ"ת עבור א.ת.ת לאזורי פיתוח - כבישים, ,תשתיות ופיתוח , להכנת דוחות 

יורופ שיש ואלומיניום בע"מ- תכנון פיזי, כבישים , תנועה , חנייה וניקוז למבנה תעשייה יורופ הר חברון

מבנה תעשיה- טונר פרינט גוש עציון -חו"ד תנועתית

מרלו"ג פרידנזון- אשדוד, הכנת אומדן וכתב כמויות לבניית מרכז לוגיסטי משרדים ומחסנים

מריומה - קריית מלאכי, הכנת אומדן וכתב כמויות לבניית מרכז לוגיסטי לייצור מרכבים

מפעל אמיקטיוב גברעם- תכנון תנועה וחנייה א.ת גברעם.

א.ד מירז- תכנון מפורט לביצוע ,כבישים ,פ"ש, עבודות עפר וניקוז מבנה תעשייה ומחסנים.

איזור התעשייה בנטור אבן יהודה תכנון מפורט פ.ש ,ע.עפר וניקוז מבנה תעשייה ומחסנים.

אזור תעשייה תקוע-תכנון כבישים, תנועה חנייה, פיזי, ניקוז.

מכון למיון ביצים בכפר סבא- תכנון מפורט כבישים ,תנועה, חנייה, פ"ש וניקוז.

א.ת כרמיה- כ 70 דונם תכנון מפורט תנועה וחנייה לכל א.ת כולל 6 מתחמים..

מפעל גזר בסעד-תכנון כבישים תנועה חנייה ,פ"ש וניקוז להקמת מפעל  על שטח של 12 דונם.

מתחם ו' אזור תעשייה ניר אליהו- תכנון כבישים, תנועה וניקוז א.ת ניר אליהו.

מתחם ב' אזור תעשייה ניר אליהו- תכנון כבישים, תנועה וניקוז א.ת ניר אליהו.

מפעל פלסניר אזור תעשייה ניר אליהו- תכנון כבישים, תנועה וניקוז א.ת ניר אליהו.

מבנה מסחרי שער בנימין-תכנון כבישים תנועה חנייה ,פ"ש וניקוז להקמת מבנה מסחרי.

מפעל קמהדע- הסדרי תנועה וחנייה למפעל.

מרלו"ג אופל ניצנים- תכנון כבישים ותנועה למרלוג אופל –ניצנים.

רב מכר תלפיות- חו"|ד תנועתית לשינוי תבע.

מפעל תרמוקיר- 33 דונם תכנון תנועה וחניה להרחבת המפעל.

תכנון תנועה וחנייה -בערים ישובים קיבוצים

Heading

.מעלה עמוס- 108 יח"ד תכנון מפורט תנועה וחניה סימון ותמרור

.דרך גישה מכון לב- תכנון מפורט תנועה וחניה

גבעת התאנה - 32 יח"ד -תכנון מפורט לתנועה וחנייה.

רובע חיזיקהו- 28 יח"ד בקריית ארבע תכנון כבישים ופיזי ,להקמת בניין מגורים.

.אפרת- תכנון תנועה וחניה סימון ותמרור במערך הוותיק באפרת ( שד' דוד המלך, שכ' הזית )

.קפה גן בלומפילד ירושלים- תכנון תנועה וחנייה מפורט להיתר

 .כיכר מרכזית ביישוב בת עין-תכנון תנועה , חנייה סימון ותמרור

.איחוד ש. ג כניסה נוקדים שדה בר- אומדן תנועה וחניה

.כביש 3412-בית השקמה- גאיה- תלמי יפה - תכנון תנועה וחנייה-סימון ותמרור

.המטמנה- תכנון מפורט לדרכי גישה וצומת נת"י באורך 2.3 ק"מ לתכנון תנועה וחניה

.הרחבת קיבוץ גברעם- מתחם א 48 יח"ד תכנון תנועה חנייה

.נוף הרודיון ב'- 20 יח"ד לתכנון תנועה וחניה

.כיכר חלוצים בית אל הסדרי תנועה וחנייה ביישוב

.ש.ג כניסה יישוב נילי- תכנון מפורט תנועה וחנייה

. כובשי קטמון בירושלים- תכנון מפורט תנועה וחנייה לאוטובוסים

.מדורגים עלי- 56 יח"ד תכנון תנועה חנייה מפורט

.כיכר ראשית מועצה קריית ארבע- תכנון מפורט תנועה וחנייה

איבי הנחל -98 י"חד תכנון מפורט תנועה וחנייה

.ניקנור 32 ירושלים- 26 יח"ד תכנון מפורט תנועה וחנייה

.כרמל 12 יח"ד – תכנון תנועה חנייה

.ש.ג כניסה יישוב נעלה- תכנון מפורט תנועה חנייה

.חנה וסע-שמיר חדרה- תכנון תנועה וגאומטרי לחנה וסע לרכבת

חו"ד תנועתית למגרש גיאת תקוע- כולל תכנון פתרון הסדרי תנועה ופיזי למגרש.

.חו"ד תנועתית למגרש 348 בבית עין

מלון יהודה- תכנון מפורט תנועה וחנייה כולל פיזי לכבישים וסובה.

. עלות השחר בתקוע 114 יח"ד - תכנון ממפורט כבישים, תנועה, ניקוז פיזי ותיאום מערכות

.שיקום תשתיות גברעם- תכנון תנועה וחניה מפורט לשיקום מערך הוותיק של הקיבוץ

.כפר עציון 52 יח"ד –תכנון כבישים, תנועה וחניה ותאום תשתיות מפורט להיתר וביצוע

.מעלה עמוס מתחם 1003  ודו משפחתיים 60 יח"ד – תכנון תנועה וחנייה מפורט

דרך הים- חיפה- חו"ד תנועתית לתנועה וחניה לחניון.

גבעת התאנה  32 יח"ד באפרת - תכנון מפורט תנועה וחניה.

נספח ביניו לכל  ניר אליהו- ניספח תנועה וחנייה לניספח בינוי

 בניין אחים עיני ,רח' אגריפס ירושלים-  תנועה וחנייה להיתר שימוש חורג

מבוא  לתקוע 271 יח"ד - תכנון מפורט כבישים , תנועה וחנייה לשכ' חדשה

תכנון כבישים פיזי וניקוז .
 

Heading

תקוע ב' 200 יח"ד תכנון מפורט לכבישים וניקוז.

דרך גישה מכון לב- תכנון מפורט כבישים, וניקוז להיתר .

מבנה דירות ברחוב חיים ויטל 13 ירושלים – תכנון מפורט לפ"ש תנועה וחניה.

כניסה ש.ג תקוע- תכנון מפורט פיזי ותנועה למערך ש.ג כניסה ליישוב.

רובע חיזיקהו- 28 יח"ד בקריית ארבע תכנון כבישים ופיזי ,להקמת בניין מגורים ומשרדים.

גבעת התאנה  אפרת- 32 יח"ד -תכנון מפורט לכבישים וניקוז.

כיכר מרכזית ביישוב בת עין- תכנון מפורט לכבישים וניקוז.

איחוד ש. ג כניסה נוקדים שדה בר- אומדן כבישים ומערכות כולל.

דרך גישה המטמנה- תכנון מפורט לדרך גישה וצומת נת"י באורך של כ2.3 ק"מ.

הרחבת קיבוץ גברעם- תכנון מפורט לכבישים למתחם א' 48 יח"ד.

נוף הרודיון 20 יח"ד- תכנון כבישים מפורט.

מחנה חותרים- מתכנני כבישים , פ"ש ותנועה עבור פק"צ 561

מדורגים עלי 56 יח"ד תכנון כבישים ניקוז מפורט

איבי הנחל 98 יח"ד - תכנון מפורט לכבישים

כרמל 12 יח"ד – תכנון מפורט לכבישים

כיכר מרכזית  והרחבת כביש כניסה ביישוב  נעלה – תכנון כבישים וניקוז.

סובה אוטובוסים אפרת- תכנון כבישים ופיזי מפורט לביצוע.

מלון יהודה- תכנון מפורט כבישים ופיזי.

גבעת התאנה  32 יח"ד באפרת - תכנון מפורט לכבישים.

שכ' עלות השחר בתקוע 114 יח"ד - תכנון מפורט כבישים, וניקו להקמת השכונה.

מעלה עמוס מתחם 1003  ודו משפחתיים – תכנון כבישים ופיזי.

מעלה עמוס מתחם 1004  – תכנון כבישים ופיזי.

שיקום תשתיות גברעם כ 1.2 ק"מ- תכנון כבישים ופיזי לשיקום מערך הוותיק של הקיבוץ.

כפר עציון 52 יח"ד –תכנון כבישים וניקוז מפורט להיתר וביצוע.

מסוף מזרחי כ"ס כ-43 דונם - תכנון גאומטרי מפורט להקמת המסוף.

תכנון למבני ציבור וחינוך

Heading

מכון טל- תבע להקמת מכון טל בביה"ס גבוה לטכנוליה מכון לב  לבניית מכון בשטח בניין של כ47,500 מ"ר

.סביבה בטוחה יישוב נריה- תכנון תנועה וחנייה למתחם מבני ציבור וחינוך

תיכון לבנות כפר אדומים-תכנון מפורט לכבישים ,תנועה ,חנייה וניקוז להקמת תיכנון 

מגרש ציבורי 1003 תקוע תכנון תנועה למבני ציבור מעונות,  גנים, מועדון נוער, ספרייה וביה"כ.

סובה לאוטוביסים במתחם החינוך יישוב בת עין – תכנון מפורט כבישים , תנועה , חנייה ,פיזי וניקוז.

כביש גישה לבי"ס ניצן- תכנון תנועה-סימון ותמרור.

גישה והסדרי תנועה בי"ס שקמה בברכיה- תכנון חניה וסימון ותמרור

ביה"ס ניצני קטיף- תכנון לביצוע הסדרי תנועה וחנייה, כיכר והסדרי תנועה וחניה.

רכבל,  עיר דוד תכנון פיזי ותנועתי.

מעליות פנוראמיות , עיר דוד תכנון פיזי ותנועתי.

מע"ש הסדנא בגבעות- תכנון פיזי כבישים תנועה וחניה להקמת מרכז לבעלי מוגבלויות בגבעות.

ישיבת מעלה חבר- תכנון כבישים ותנועה ביישוב מעלה חבר.

אולם כינוסים נווה דניאל- תכנון תנועה וחנייה להקמת אולם כינוסים.

מעונות אבריכים קהילת נצרים אריאל-תכנון תנועה וחנייה.

ביה"ס ממד א' גבעת זאב- תכנון מפורט כבישים ותנועה.

ביה"ס ממלכתי ג' נווה מנחם- תכנון מפורט כבישים ותנועה.

דרך בטחונית במיצד-  לביצוע באורך של 1.5ק"מ תכנון מפורט לדרך

אולפנה ערד- תכנון תנועה וחנייה לאולפנה בשטח של כ40 דונם

מטבח חדר אוכל ישיבה סוסיא-חוו"ד תנועתית

מתחם חינוך יישוב נילי- תכנון מפורט תנועה וחנייה.

מועדון יישובי במעלה לבונה- תכנון מפורט כבישים תנועה וחנייה מפורט.

מעון יום נווה צוף- תכנון כבישים תנועה וחנייה ביישוב נווה צוף-חלמיש.

בריכה ומכון ספורט ביישוב נעלה- תכנון כבישים תנועה וחנייה.

מכינה מגן שאול בנוקדים-תכנון כבישים לתבע על שטח של 30 דונם.

ביה"ס לבנות בית אל- תכנון פיזי תנועה וחניה 

1

תאום תשתיות.png
פיקוח הנדסי.jpg
ניהול תאום ופיקוח:
שיקום מחצבות אביטל מזרח- ניהול תאום ופיקוח על עבודות שיקום המחצבה
שיקום מחצבה נחל באר שבע- ניהול, תיאום , ופיקוח על עבודות שיקום המחצבה
שיקום מחצבת חצור הגלילית- ניהול ופיקוח על עבודות שיקום המחצבה
פרויקט מרקם פיתוח - אזורי התעשייה עמק שרה, דימונה, אלון תבור, דלתון,רמת גבריאל, קרית שמונה, ציפורית. הכנת דוחות בקרה למרקם ופיתוח לא.ת
הארכת קו רכבת קלה ירושלים- ניהול תכנון ובקרה על תכנון  כבישים ותנועה לקווים עתידיים.
שיפוץ בית מוסיוף הרצליה פיתוח- נציגי המזמין ניהול תיאום ופקוח על.


 

כפר עציון תבע.png
תכנון לתב"עות, תוכנית אב ושלד

Heading

.תבע מטעי עפרה 1,250 יח"ד- תכנון כבישים , תנועה חנייה וניקוז

שלד גבעת זאב דרום- 7,500 יח"ד- לתכנון כבישים , תנועה וחנייה.

תבע מגורים כניסה לעיר מעלה אדומים  06 271 יח"ד- תכנון תנועה וחנייה

תבע הרחבת קיבוץ גברעם 330 יח"ד- תכנון כבישים, תנועה, חנייה וניקוז

תב"ע אלון שבות- תכנון 60 יח"ד תכנון כבישים תנועה וחניה פרויקט המשתלה

 תבע הר גילה מערב-  950 יח"ד תכנון כבישים ותנועה וחניה

.תבע פארק אלון- תכנון כבישים תנועה וחנייה להקמת בקריית ארבע

תבע בניין הקרן לירושלים –בניין בן 7 קומות למגורים מסחר ומשרדים ברח' רבקה  י-ם

תבע עין יעל בשטח של 52 דונם תכנון תנועה וחנייה

תבע מערך הוותיק קיבוץ גברעם 130 יח"ד - תכנון כבישים , תנועה, חנייה וניקוז

תבע שכונת אמנה תקוע- 48 יח"ד תכנון תנועה וחנייה

שינוי תבע בתקוע מבואות 200 יח"ד- תכנון כבישים , תנועה , ניקוז

תבע כפר עציון בשטח של כ 1200 דונם לכ 600 יח"ד-תכנון כבישים תנועה וחנייה לתבע

תבע עין פרת בשטח של כ 60 יח"ד- תכנון כבישים תנועה וחנייה

.תבע כרמיה בשטח של כ 200 דונם- תנכון כבישים ותנועה לאזור התעשייה והמשק

.תבע גני יוחנן 26 יח"ד- תכנון כבישים ותנועה

.תבע קריית מיצד בשטח של כ370 דונם- תכנון כבישים ותנועה לתבע

.תבע לשכונת מחניים להקמת 120 יח"ד מסחר ותעסוקה- תנכון כבישים תנועה וחנייה

תבע ניקנור 32 ירושלים 34 יח"ד- תכנון מפרוט לתנועה וחניה

תבע מכינה מגן שאול בנוקדים בשטח של כ 30 דונם - תכנון כבישים תנועה וחנייה

תבע א.ת כוכב השחר בשטח של כ 100 דונם- תכנון לכבישים תנועה וחניה

תבע האקדמיה ללשון העברת- ירושלים- תכנון כבישים ותנועה וחנייה מתחם האקדמיה ומוזאון

תבע שכונת גאליה כוכב השחר- תכנון לתבע לכ-200 יח"ד

 תבע שעלבים- תכנון תנועה וחניה

מכון טל- תבע להקמת מכון  טל בשטח בנוי של כ47,500 מ"ר במרכז אקדמי לב.

Heading

מעלה עמוס 108 יח"ד- תכנון תיאום מערכות  לפיתוח ציבורי.

שיקום תשתיות גברעם- תכנון תאום תשתית לשיקום מערך הוותיק של הקיבוץ

כפר עציון 52 יח"ד –תכנון תאום תשתיות מפורט להיתר וביצוע

מעלה עמוס מתחם 1003  ודו משפחתיים 60 יח"ד – תכנון תאום מערכות

מעלה עמוס מתחם 1004  50 יח"ד – תכנון תאום תשתיות.

גבעת התאנה -אפרת - 32 יח"ד -תכנון מפורט לתאום תשתיות

כרמל מגרשים צפוניים 12 יח"ד- תכנון מפורט לתאום תשתיות

הרחבת קיבוץ גברעם- תכנון מפורטלתאום תשתיות למתחם א' 48 יח"ד.

גבעת התאנה  32 יח"ד באפרת - תכנון מפורט לתאום מערכות.

שכ' עלות השחר בתקוע 114 יח"ד - תכנון מפורט לתאום תשתיות

1

תאום תשתיות ציבוריות
 
תכנון שבילי אופניים ודרכים בטחוניות

שביל אופניים אפרת-  תכנון מפורט, דרכים ותנועה לשבילי אופניים באורך של כ2 ק"מ.

שביל אופניים ניצני קטיף תכנון מפורט פיזי ותנועה

שביל אופניים ביישוב כפר אדומים- תכנו פיזי ותנועה מפורט באורך כ-1.2 ק"מ 

דרך בטחונית טלמון- תכנון מפרט של הדרך כולל פיזי

דרך בטחונית הרחבת קיבוץ גברעם- תכנון דרך בטחונ באורך של כ-1.2 ק"מ

.דרך בטחונית במיצד- תכנון מפורט לדרך לביצוע באורך של 1.5 ק"מ