top of page

פרסומים וקישורים

הנחיות לתכנון תנועה באתר האגף לתכנון תחבורתי במשרד התחבורה ניתן למצוא רשימה מרוכזת של כל הנחיות המשרד לתכנון תנועה במרחב העירוני, הבינ-עירוני, תכנון תחבורה ציבורית ועוד מגוון מסמכים רשמיים מטעם המשרד עבור מתכננים ויועצים. 

משרד התחבורה עוסק באמצעות אגף תכנון תחבורתי בכלל נושאי התחבורה היבשתית בכל רמות התכנון עם דגש של תכנון מערכתי. בין היתר עוסק בתכנון סטטוטורי ארצי,תכנון מתארי\מערכתי ארצי, נושאי הנדסת תנועה,ריכוז תקנות התעבורה ובטיחות בדרכים בנושא תשתית.

אתר ASCE - American Society of Civil Engineers הוא אתר האגודה האמריקנית למהנדסים אזרחיים המציג את כל החידושים בתחום ההנדסה האזרחית והתכנון וכולל מאמרים בנושאי חדשנות טכנולוגית, פרויקטים פורצי דרך ברחבי ארצות הברית וקנדה וכן מחקרים ופיתוח שיטות חדשות לפיתרון בעיות בתחומי התכנון וההנדסת מבנים, תנועה, גשרים, מנהרות ותחברות המונים. 

bottom of page