images_edited.jpg

אודות המשרד

ארליך טל מהנדסים בע"מ ( משנת 2007)  .

החברה מעסיקה מהנדסים מומחים בעלי ניסיון רב.

למשרד סניפים בת"א בניין אלקטרה סיטי ובבניין ליגד 2 במודיעין .

עובדי המשרד הינם מהנדסים מומחים בתחום תחבורה, כבישים ומסלולים , מבנים, ניהול הבנייה והנדסת תנועה  בעלי רישיונות בתוקף מרשם המהנדסים ובעלי הסמכות שונות בנוסף מחב' נתיבי ישראל ,קורסי איגוד השתלמויות מאיגודי בנייה לתשתיות כגון: בוררים ומומחים, קורס מפקחי גשרים, הנדסת תנועה ממיקרו למקרו , וכו' .

הניסיון בתכנון וליווי פרויקטים רחבי היקף נעשה תמיד תוך הקפדה על איכות ומקצועיות ללא פשרות, יזמות והובלה טכנולוגית לצד שמירה על יעילות ועמידה בלוחות זמנים לשביעות רצון לקוחותינו.